Uusi ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Olemme yhdistyksenä ottaneet kantaa eksoottisten seura- ja harrastuseläinten pitoon kohdistuvissa asioissa terraarioeläinharrastuksen puolesta.

Kannanottomme on annettu Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n (SEEL) lausunnon, sekä useiden muiden eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten kanssa eteenpäin ja päivitetty lausuntokierroksen asiakirjoihin.


Kiinnitimme eniten huomiota seura- ja harrastuseläinten pitoon kohdistuviin muutoksiin, potentiaalisesti vaarallisiin eläimiin ja nk. ”positiivilistaan” sekä niiden tuomiin ongelmiin eri osa-alueilla.


Lue Suomen Herppiharrastajat ry:n lausunto täältä (PDF).