Kaikki CITES II sekä EU:n B-liitteeseen kuuluvat lajit vaativat kaupankäyntiin alkuperätodistuksen, joka voi olla joko kasvattajatodistus tai CITES-todistus. CITES II ja/tai B-liitteeseen kuuluvat mm. kaikki maakilpikonnat, boat ja pytonit, jotka eivät kuulu CITES I tai EU:n A-liitteeseen. Lajilistat löydät täältä.


Suomen Herppiharrastajat ry:n suositus on, että kaikille Suomessa kasvatetuille matelijoille, sammakkoeläimille ja selkärangattomille tehdään kasvattajan toimesta alkuperätodistus. Lisäksi yhdistys suosittelee käyttämään kauppakirjaa alkuperätodistuksen ohella myytäessä eläintä, joka ei ole myyjän itsensä kasvattama.


Yhdistys on tehnyt yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa kasvattajatodistuksen sekä kauppakirjan, jotka voit ladata tästä:

Kasvattajatodistus
Kauppakirja


Kaikki CITES EU:n A-liitteen lajit vaativat alkuperätodistuksen lisäksi CITES-viranomaisen myöntämän EU-todistuksen. EU:n CITES-asetus on vuodesta 1997 edellyttänyt A-liitteen eläimen kaupalta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen myöntämää EU-todistusta. Suomessa näitä lupia myöntää Suomen ympäristökeskus. A-liitteen lajien kauppa pelkällä CITES-tuontiluvalla on laiton.


Miten saan EU-todistuksen?

Myyntiluvan saamisen edellytys on pysyvä merkintä ( = sirutus) sekä laillisen alkuperän todentaminen. Pieniä vielä siruttamattomia yksilöitä voi kaupata vain myyjän nimissä olevalla EU-todistuksella.


Toimita lupaviranomaiselle:

Nuorille eläimille, joita ei voi vielä siruttaa, tulee hakea ennen myyntiä toimituskohtainen EU-todistus ja todentaa oikea yksilö valokuvin.


Lisätietoja:

http://www.ymparisto.fi, EU:n komission lajiliiteasetus (matelijat ja sammakkoeläimet alkaen s. 45) EU N:o 750/2013
http://www.ymparisto.fi/cites/lajiliitteet


Sarakkeessa ’Liite A’ on lueteltu ne lajit, joiden myyntiin (kaikkeen kaupalliseen toimintaan, mukaan lukien vaihdanta) EU:ssa vaaditaan (asianmukainen, voimassaoleva, käsillä olevan toiminnon kattava) CITES-viranomaisen myöntämä EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta kaupallinen toiminta on kiellettyä.

Sarakkeen ’Liite B’ lajeilla käytävä kaupallinen toiminta on myöskin lähtökohtaisesti kiellettyä, paitsi jos ko. yksilön laillinen alkuperä voidaan osoittaa (eli jos eläin on tuotu EU:n ulkopuolelta on laillinen tuonti voitava osoittaa esim. jäljittämällä se CITES-tuontilupa jolla se aikoinaan tuotiin Suomeen tai toiseen EU-maahan; jos eläin syntynyt EU:ssa on se voitava jäljittää lailliseen kasvattajaan/laillisiin emoyksilöihin/lailliseen tarhakantaan).

Stella From, Suomen ympäristökeskus

Harry Helmisaari ja Stella From

Puh. 020 610 123 (vaihde) tai 020 690 179 (CITES-puhelin)

Faksi 09 549 02 791

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tämä tiedote on tehty yhteistyössä ylitarkastaja Stella Fromin kanssa.